PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Title Author Hits
Nước Mắt Rơi Written by Nguyễn Cao Khải Hits: 296
Thơ Xướng Họa: Bụi Đường & Thảm Thiết - Mặc Khách & Tím Written by Mặc Khách & Tím Hits: 268
Gửi Người Lính Mỹ - Kim Loan Written by Kim Loan Hits: 320
Tiếng Hát Muôn Đời - Kim Loan Written by Kim Loan Hits: 365
Mai Con Lớn Written by Songthy - Sưu tầm Hits: 335
Tiễn Biệt Danh Ca Lệ Thu - Phương Hoa & Kim Loan Written by Phương Hoa & Kim Loan Hits: 323