PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Vui vì em đến bất ngờ
Cho tôi tròn mộng đợi chờ mơ hoa
Buồn thay! Tình đã chia xa
Không rời ký ức thiết tha tháng ngày

Nhớ em môi thắm tình say
Tròn thương đầy nhớ hương bay ngọt ngào
Mưa thu nắng lụa xôn xao
Vui buồn tưởng nhớ phút nào bên nhau

Đường xa em trước tôi sau
Nụ hôn bất chợt giọt sầu đắng môi
Đến, đi, tình cũng đành thôi
Dầu tôi bước chậm vẫn rời xa nhau…

Xa nhau tóc thắm thay màu
Bây giờ sương gió dãi dầu nắng mưa
Chút thương chút nhớ tình xưa
Môi còn vị ngọt giọt mưa đầu mùa.

anh buon

Songthy
(16/01/23 ÂL)