PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

 
Hãy để Thầy yên mọi nẻo đường
Ngày ngày thanh tịnh giữ linh thiêng
Chân cứng sỏi mềm luôn dịch chuyển
Theo lời Phật dạy ý tâm nguyền
 
Hãy để Thầy yên đừng đón, tiễn
Đừng quỳ, đừng lạy… đường còn xa
Chấp tay đảnh lễ… vui chăng tá!?
Nụ cười Minh Tuệ xóa tâm ma.
 
thaytu1
 
Nhược Lan