PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

 
Hoa tím thôi cài lên tóc gió
Bóng nắng im lìm trên đường xưa
Còn chăng tiếng lá rơi vườn cũ
Mỏi cánh thời gian kỷ niệm nhòa
 
Hoa tím thôi gối đầu trên cỏ
Màu xám giăng đầy nắng trốn mây
Mưa tầm tả rơi hoa tan tác
Cánh tím hao gầy bủa sầu vây
 
Hoa tím thôi cài lên tóc ngắn
Gió thổi, lá vàng vẫn chưa bay
Tháng ngày qua đổi thay màu lá
Vườn vẫn xanh màu dầu nắng xa

Hoa tím thôi cài lên tóc trắng
Nhuốm sương vì năm tháng phôi pha
Mặc thời gian lặng mây qua núi
Tình vẫn biếc xanh mặc nắng tà.
 
hoatimthoicai
 
Songthy