PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Say say tỉnh tỉnh tỉnh say
Người say tưởng tỉnh vì say đó mà
Tỉnh say, say tỉnh, tỉnh say
Cứ ngỡ mình tỉnh thật là đang say
Nào ai biết được tỉnh say?!
Người… ta, say tỉnh tỉnh say khó ngờ
Say tình trà rượu ngu ngơ
Say tình bằng hữu ý thơ đẹp lời…

saytinhst

Songthy